Alla koncept

SITUATIONS-ANPASSAT LEDARSKAP

Det är ett ledarskap som ligger nära det konstnärliga ledarskapet. Framförallt inom regissörens arbetsområde där hen styr och frigör energi.

För företagsvärlden har vi byggt konkreta coachnycklar och 12 äkta rollspel genom reflektion och identifiering. Tex Arbetsmyran, Kongressresan, Lönesituationen, Förändring mfl. Detta användes för koncernledningar och mellan-chefsnivå. Enbart i samarbete med Carnolf Consulting.

SERVICEGAMES ™

Målet är att flytta över säljarens medvetenhet till kundens upplevelse av situationen. Måttstocken på att man lyckas är att en kund som känner sig SUR blir: Sedd, Uppskattad och Respekterad! För att säljaren skall hantera situatioen så överlämnar vi en rad verksamma humana verktyg.

SERVICESPORT är en utbildning byggd på improvisationsteaterteknik utvecklad av regissör Marvin Yxner i samarbete med Keith Johnstone, professor vid universitetet i Calgary. Nyckeln till det hela är att liksom i all lyckad improvisation flytta över fokus på motspelaren, i det här fallet kunden. Att lära sig känna in kunden och vara öppen för hans signaler och behov.

SERVICEGAMES gör det möjligt för företaget att kvalitetssäkra sin förmåga att ge service. Det har använts vid utbildningen av över 3000 säljare på Statoil i Sverige och 5000 säljare i Danmark. Oberoende utvärderingar visar på mycket goda resultat.

ANSVARSÖVERFÖRING

Föreläsningsserie för tekniker på Enator.
Syftet var att teknikerna skulle lära sig utläsa vilka signaler kunden gör – som omedvetna önskemål – och hur dessa önskemål kunde utvecklas tillsammans med kunden.
Teknikerna tränades i att läsa av icke verbala signaler spana efter ”möjlighetsmoln” och genom pedagogiska verktyg göra så att kunden snabbt fick förtroende till teknikern.
Likt det kreativa förtroende som finns mellan kunniga artister och regissörer.

ATTITYDFÖRÄNDRING

-Personalen skall ha rätt attityd till kunden, sa personalchefen till oss.

-Det räcker inte, svarade vi. De måste välja attityd! Att välja är aktivt, en handling.

Under 8 års tid utbildade jag personal på Fjäll & Hotell (skidlärare, lift- restaurang- & hotellpersonal). Implementerat och utvecklat serviceteknik. Där syftet var att de skulle på ett korrekt sätt ta hand om kunderna så att de kände sig trygga, nöjda och villiga att återbesöka Fjället. Att välja attityd är A & O också när det gäller att underhålla – med eller utan röd näsa. Men det är inte bara det. Personalen måste ha en stark närvaro och använda sig av attitydförändring som beteendeteknik och rollmönster.

Fungerande Ledarskap
Ett bensinbolag. Där satte vi ihop fem problemsituationer – där stationschefer direkt kunde lösa och diskutera de dilemman som efterhand utvecklades. Spelen var: F.F.F- Fritt Flytande Fientlighet, Kylrums Geniet, Jag Jobbar inte med honom, Sexuella Trakasserier, Positiva Slö-gänget.

Rollspel
Rollspel som Sveriges Improvisationsteater i 5 år arbetade inom Pfizer, utarbetades under ledning tillsammans med konsulterna Carnolf och Karlson. 12 rollspel skapades för koncernledning och samtliga chefsnivåer. Det var en utveckling av situations-anpassat ledarskap.

Fyra rum
Vi har varit med och utvecklat Ikeas ”fyra rummare”. När vi arbetade på teatrar kallade vi den ”fyra scenografier”. Där visas på ett handfast sätt hur en process går från liknöjdhet, censur, kaos övergår i inspiration och öppenhet.

Vi ställer den kreativa processen tydligt – mitt på golvet, så att det tydligt går att se vart i processen företaget befinner sig och vad som går att göra, för att den skall ta en bättre väg.

Det handlar om att se vart företaget, enligt de anställda, befinner sig i nuläget. För att i nästa skeende ta reda på vart de anställda vill att företaget skall vara och i sektion 3 vart de  anställda önskar sig det skall vara. Det här sker öppet framför alla at resonera om.

Samt för ledningsgruppen att få en tydlig beskrivning och  att aktivt rita ut en framtids vision. 

Invasion vs Innovation
Försvarsmakten fick ny policy, kunde ÖB ha pekat med hela handen och beordrar: “förändring nu!” Men ÖB då valde att anlita oss därför att han ville få igång samtal. Varje gig var inför 1500 man och totalt spelade vi för 28 000 personer. Teatern har erfarenhet och kunskaper kring att kommunicera med många samtidigt och det förstod ÖB.

Lansera Företaget
Mobil 3 företaget startades med extraordinära säljare. Där jobbade vi med humor hos frontpersonalen. Flexibel och att vara förändringsbenägen är vad en god improvisatör så den kunskapen överförde vi. En komediträning, helt enkelt.

Företags fusioner
Jobb med Pfizer & Pharmacia. Sveriges Improvisationsteater hade 35 processledare igång under konferensen och målet var att så snabbt som möjligt få 550 personer att lära känna varandras kreativa sidor och ha kul ihop. Temat var ”Wizard of Oz” – dvs kraften och konsten finns inom oss.

”Ta vara på kunskapen”
Jobb på Ikea där utgångspunkten var att idéer o erfarenheter som finns hos den äldre personalen gestaltas och på så sätt förs över till de yngre. Jag hörde i efterhand att Ingvar Kamprad tyckte att ”det var den enda vettiga utbildningen” som Ikeas utbildningsavdelning gjort.

Konflikt/problemlösning
Ikea ville ha ett format om konfliktlösning. Jag jobbade tillsammans med en psykolog fram ett koncept för det ändamålet. Min roll var att göra det synligt, att få fram en teaterbild. Delarna var: 1.Ramarna 2.Man måste delta och prata 3.Rätt och feltänkande undviks 4. Konsekvenserna 5.Bearbetning 6. Vad kan och vill jag bidra med?

Fusion
Ångpanneföreningen & X-konsultbolag gick ihop. 45 nya personer skulle komma ihop med övriga 150 som redan fanns på plats. Sveriges Improvisationsteater hade sju processledare under utbildningen samt underhållning på kvällen kring hur man jobbar ihop.

Information eller makt
Koncept kring makt. Mellanchefer fick titta in på scener om ”Kaffeautomat skvaller”. Hur hantera det? Vad är bra & dålig information? Allt snack vid kaffeautomaten är inte bara dåligt, så hur ska det hanteras?

Afrika & Europa
Vi har flera års kommunikationserfarenhet av att praktiskt åskådliggöra svåra byråkratiska situationer som kan uppstå. Analys och gestalt och att förtydliga genom s.k. ”Hot-Spot”. Museichefer från världens alla kontinenter, samlades i Abudja, Kenya i Syfte att träna kommunikation enlig vår modell.

© Marvin Yxner * Sverigs Improvisations Teater