Mask – Dina inre karaktärer

Maskkurs: förstå vart dina karaktärer kommer ifrån
Ögonblicket när vi säger ”Mask PÅ” är magiskt, för då kommer förvandlingen omedelbart. Lägg märke till de två flickorna till höger i bild – bara ren fascination, såsom barn har inför sagan/trollen. Vuxna kan reagera utifrån sina erfarenheter av udda mänskor, fula gubbar, ilskna… bubbliga… ja de reagerar ”på sina egna arketyper, som kommer ur det kollektiva omedvetna” – kanske psykologen Carl Jung skulle säga så . Lägg också märke till hur de två pedagogerna är observanta på att maskerna inte gör dumheter som går ut över publiken.
Mask förändrar.
Du har aldrig sett ut så här – men det är en bekantskap…
… är det barnet inom dig som kommer fram…
… eller dina komiska karaktärer, som vill komma upp till ytan …

”Fantasi är viktigare än fakta” – Albert Einstein.

Med fakta kommer du  till en begränsad punkt, medan fantasin omfamnar du hela världen, stimulerar framsteg, föder evolution.

Vi vet, genom forskning, att lekfullhet och fysiska handlingar har goda effekter på till och med på akademiska stillasittande

Impro är en process – inte en produkt

Impro är aktörens och publikens teater

Impro är det vackra som din själ leker fram